Utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne bacheloroppgaven har jeg sett nærmere på utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet for elever på mellomtrinnet. Jeg presenterer resultater fra en brøktest gitt til 675 elever på 6. og 7. trinn. På bakgrunn av mine funn redegjør jeg for noen punkter som som kan være avgjørende for å sikre et fullstendig brøkbegrep hos elevene. Resultatene fra utvalgte oppgaver viser at elevene har problemer med å forstå brøk som et relativt begrep, det vil si i forhold til en mengde, når denne mengden er fleksibel. I tillegg kan det se ut som at brøkaspektet «forhold mellom tall» er den innfallsvinkelen det har vært minst fokus på i undervisning for elever på mellomtrinnet. For å sikre et solid brøkbegrep hos elevene er det avgjørende at elevene mestrer alle brøkemnets aspekter og at det er variasjon i representasjonsformene.