Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-26

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima offshore. For å få innsikt i inneklima offshore, og hvilke systemløsninger som benyttes, ble det tatt utgangspunkt i oljeplattformene Statfjord C, Troll A og Kvitebjørn. Det ble sett nærmere på aktuelle standarder og tekniske krav, og basert på disse ble det utført beregninger av termisk komfort og luftmengder. Det stilles mange krav med hensyn til blant annet sikkerhet, som kan påvirke inneklima, i form av valgte HVAC-løsninger. Det kom frem at saltinnhold i luften, som forårsaker korrosjon, samt høye luftmengder er årsaker til tørr luft. Det ble anbefalt å utføre en kartlegging av inneklimaet offshore, deriblant inneklimamålinger, da dette ikke har blitt gjort på ovennevnte plattformene. Dette kunne bidratt til å finne årsaken til eventuelle inneklimaproblemer.