Utenfor samfunnet - Innenfor gruppen

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven skal handle om hvordan man kan støtte og hjelpe personer med rusavhengighet gjennom sosialt gruppearbeid. Innledningsvis vil jeg beskrive valg av tema sosialt gruppearbeid med personer med rusavhengighet. I denne oppgaven vil jeg belyse teorier knyttet til gruppeleders faglige kunnskap, ferdigheter, verdier og holdninger samt god rolleforståelse som gruppeleder. Gruppeleder trenger også kunnskap om brukergruppens spesielle behov og gruppers etablering, modning og avvikling. Dette er et omfattende område. I denne oppgaven vil jeg ikke gå i dybden på gruppers utvikling, men ha hovedfokus på de to andre forholdene som er viktige for gruppens suksess, altså hvilke faglige kunnskaper og rolleforståelse gruppeleder må ha for å hjelpe gruppen.