Utdanning for bærekraftig utvikling – hvordan kan man organisere et følgeforskningsprosjekt av FN-sambandets digitale læringsressurs "Bærekraft"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2020-05

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2020:10

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-308-7

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 25

Abstract

  • I 2017 vedtok FN sytten bærekraftsmål, som medlemslandene har sluttet seg til, og som de rapporterer på jevnlig. Bærekraftsmål 4 omhandler utdanning som favner alle og med høy kvalitet. Delmål 4.7 er utdanning om og for en bærekraftig utvikling. FN-sambandet utviklet I årene 2015-2017 en digital ressursbank, «Bærekraft», for grunnskolen og videregående skole. Ressursbanken omfatter en rekke oppgaver og læringsmateriale som kan lastes ned fra nettet. Mange lærere og skoler har tatt i bruk hele eller deler av dette digitale materialet i tverrfaglig og prosjektrettet undervisning. Denne rapporten ser debatten som har vært om hvordan rapportere på delmål 4.7, undervisning om og for en bærekraftig utvikling, og på mulighetene for å organisere følgeforskning på bruken av «Bærekraft» i klasserommet og på skolene som har tatt dette i bruk.