Utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2003

Series/Report no

  • NIBR-notat 2003:115

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-442-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Prosjektet er en analyse og vurdering av hvilke samfunnsmessige virkninger utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune i Nordland kan få. Resultatene vi har kommet fram til, bygger på simuleringer ved hjelp av modellverktøyet PANDA, på analyser av strukturutviklingen i området og på vurderinger av erfaringsdata og kartlegging av leverandørstrukturen i området. Konklusjonen er at det er mulig å få til store og regionale underleveranser til utbyggingen - dersom alle gode krefter drar lasset sammen.