Usikkerhetsstyring i prosjekter

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E-6 Frya-Sjoa?" Oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Oppgaven benytter seg av metodetriangulering med casedesign som forskningsdesign.