Usikkerhetsstyring i prosjekter

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hvordan har usikkerhetsstyring vært verdiskapende for prosjektet "E-6 Frya-Sjoa?" Oppgaven retter seg mot praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter, med utgangspunkt i et enkeltprosjekt. Oppgaven benytter seg av metodetriangulering med casedesign som forskningsdesign.