Universell utforming som strategi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2010:11

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-847-4

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Dette er en evaluering av den fjerde handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Evalueringen belyser måloppnåelse på området knyttet til bruk av stimuleringsmidler og sektoransvarsprinsippet. Medvirkning fra berørte grupper i implementeringen diskuterers også. Tilknyttet prosjekt Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming