Universell utforming relatert til sosial og økonomisk bærekraft

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • NIBR-notat 2011:110

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-882-5

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Sosial bærekraft er et begrep som konkretiseres ulikt over tid og i ulike land.Universell utformingn er en kvalitet som i økende grad inngår i operasjonaliseringen av begrepet. Vi indikerer hvordan dette kan komme til uttrykk innen ulike nøkkelfaktorer innenfor sosial bærekraft. Videre konkretiseres økonomiske sider ved universell utforming i forhold til bolig, arbeid, transport og infrastruktur. Tilknyttet prosjekt Bærekraft og universell utforming