Unge i randsonen – En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-notat 2013:108

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-993-8

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I 2012 var det over 1500 bostedsløse personer under 25 år i Norge. Denne studien ser nærmere på hvem de unge bostedsløse i Norge er, og hvilke utfordringer de står overfor. Gjennom kvalitative intervjuer med unge i randsonen og hjelpeapparatet som skal bistå dem, vises hvordan unge i randsonen kan stå overfor en marginaliseringsprosess dersom de ikke får den hjelpen de trenger. Notatet er et delprosjekt av arbeidet med NIBR-rapport 2013:6 Forklaringer på bostedsløshet Tilknyttet prosjekt Unge i randsonen