Ungdomsdebatt i tradisjonelle medier. En undersøkelse av Si ;D-skribentene i Aftenposten

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • I denne oppgaven undersøker jeg om Aftenposten engasjerer en ung målgruppe ved å la de ytre seg i tradisjonelle medier. Det gjør jeg ved å undersøke hvem som skriver og hva de er opptatt av å diskutere. Jeg vil se på i hvilken grad Aftenposten lykkes i å engasjere og inkludere ungdommen. Min hypotese er unge i dag kommer senere inn i samfunnsdebatten. Derfor har jeg sett debattsiden Si ;Ds skribenter gjennom fem år for å sammenligne. Gjennom kvantitativ innholdsanalyse, en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer prøver jeg å identifisere tendenser og mønstre som kan bekrefte eller avkrefte denne hypotesen. Resultatet fra undersøkelsene viser at skribentene i Si ;D har blitt eldre i løpet av fem år og at Aftenposten gjør en ganske god jobb med å engasjere. Likevel er det de allerede engasjerte ungdommene som sender inn innlegg til Aftenposten, og siden sliter med å nå ut til enkelte grupper. Det blir også valgt bort flere innlegg enn det blir publisert, noe som tyder på at mange aldri får ytret sine meninger.