Ungdom og HIV: En studie av skoleungdom i Tsumeb, Namibia

Collection

  • LUI - Department of International Studies and Interpreting

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Namibia er et av landene i Afrika som har hatt svært høy utbredelse av HIV over lengre tid (WHO-AFRO, 2011). Epidemien er utfordrende for landets sosiale og økonomiske utvikling og har vært et faktum siden det første utbruddet i 1986 (Ministry of Health and Social Services (MoHSS), 2014). HIV er kostbart for en nasjon og krever stor tilgang på ressurser og økonomiske midler både når det kommer til forebygging og behandling. Kampen for å bekjempe HIV/AIDS foregår både gjennom internasjonale samarbeid og på lokalt nivå. Epidemien er en viktig prioritet både politisk og økonomisk. Selv om situasjonen er bedret og det stadig blir bedre står Namibia overfor utfordringer som hemmer reduksjon av nye HIV-infeksjoner.