Ungdom, IKT og lokaldemokratiet?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2009

Series/Report no

  • NIBR-notat 2009:109

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-785-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Rapporteringen retter søkelyset på hvordan det er gjort forsøk på å benytte nye former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å styrke ungdoms deltakelse og innflytelse i lokalpolitisk sammenheng. Siden utviklingsprosjektet i noen kommuner ikke gikk som forventet, er dette en rapportering der vi søker å finne mer generelle forklaringer til hvorfor dette verktøyet alene ikke fremmer medvirkning eller styrker kommunikasjon mellom ungdom og kommunale myndigheter, inkludert lokale politikere. Studien er gjort ved NIBR og finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Tilknyttet prosjekt Ungdom, IKT og lokaldemokrati