Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • NOVA Rapport;7/19

Publisher

  • NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

Keywords

ISBN

  • 978-82-7894-703-6

Page Number

  • 105

Abstract

  • Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden og på skolen. I 2017 og 2018 deltok 15 529 barn i undersøkelsen som ble gjennomført i 21 kommuner og i to delbydeler i Oslo. Ett av de viktigste resultatene fra Ungdata junior er at de aller fleste barn forteller om at de har det bra. Barna sier i all hovedsak at de er fornøyd med det livet de lever, og at de har alt de ønsker seg i livet. Den store majoriteten av barna rapporterer altså om høy livskvalitet, noe som både gjelder når barna blir spurt om hvordan de har det generelt, og om hvordan de har det med foreldrene sine, med vennene sine, på skolen og i fritida. Publikasjonen kan bestilles, pris kr.250,-