Ung og alene i et fremmed land - Om tilrettelegging i en ny tilværelse for bosatte enslige mindreårige flyktninger

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven ønsker jeg å få mer kunnskap om hvilke behov enslige mindreårige flyktninger har etter bosetting i en kommune. Jeg ønsker også å se på på hvordan en sosionom kan bidra med å tilrettelegge for at disse behovene blir møtt, både praktisk og relasjonelt, slik at den enslige mindreårige har gode forutsetninger for å klare seg bra i en ny tilværelse i Norge.