Undersøkende sportsjournalistikk. En analyse av VGs dekning av åpenhet i norsk idrett

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne tverrfaglige fordypningsoppgaven har som mål å drøfte VGs dekning av åpenhet i norsk idrett. Det drives lite undersøkende sportsjournalistikk i Norge, og det er ikke så ofte at maktpersoner i norsk idrett blir satt under lupen på den måten VG har gjort i 2016. Dette er en av de mest omtalte sportssakene hittil i år og VGs dekning har engasjert flere, blant annet kulturministeren. Det er mye i denne dekningen som er spennende og det er interessant å se på hva VG egentlig har gjort. I denne oppgaven prøver vi derfor å besvare problemstillingen: i hvilken grad er VGs dekning av åpenhet i norsk idrett, undersøkende journalistikk?