Ulike valg når barn omtales - Hvordan Valdres-saken ble fremstilt i riksavisen Dagbladet og lokalavisene Budstikka og Valdres

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • Hvordan fremstilles Valdres-saken i riksavisen Dagbladet sammenlignet med lokalavisene Budstikka og Valdres? Nylig ble åtte av tilsammen elleve innklagde medier felt i Pressens Faglige Utvalg når det gjaldt pressedekningen av saken. Den handlet om en 13 år gammel jente som på nyttårsaften 2015 ble funnet død i en hytte på Beitostølen. I denne bacheloroppgaven skal jeg ta for meg de tre avisene og deres dekning av saken. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i artiklene som ble klagd inn til Pressens Faglige Utvalg og ved hjelp av tekstanalyse og semistrukturerte intervjuer med redaktørene svare på hvordan saken ble omtalt, samt årsaker til dette.