Uformell økonomi

Collection

  • LUI - Department of International Studies and Interpreting

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Til vårt feltarbeid i Otjiwarongo, Namibia valgte vi temaet uformell økonomi. Vi visste på forhånd at den uformelle sektoren i regionen var stor. Mer presist hadde vi et ønske om å se nærmere på hvordan arbeidsforholdene til menneskene i den uformelle sektoren er, hvem de er og ikke minst årsakene til at de har havnet der. I tillegg ville vi finne mer ut av hvilke forhold som påvirker folk til å havne i en uformell sektor og i uformelt arbeid. Vi oppfattet den uformelle sektoren som et tema det ikke er gjort nok forskning på, og at det de senere årene har kommet stadig mer på dagsordenen.