TV 2 i symbiose med nye medier Strategier og metoder for arbeid med sosiale medier i TV 2

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Etter å ha jobbet deltid hos TV 2 ved siden av studiene for denne bachelorgraden i Medier og Kommunikasjon, har jeg selv sett og følt på hvordan sosiale medier i senere tid utfordrer de tradisjonelle medienes roller. Ettersom de yngre aldersgruppene i større grad flytter sitt mediekonsum over til andre plattformer, har det stadig blitt viktigere for TV2 og nå ut til de unge, og de legger mye ressurser i å lage innhold for å holde på denne målgruppen. I min praksisperiode fra Høgskolen i Oslo og Akershus, var jeg deltakende i TV 2 Sporten under en av kanalens store satsninger for vinteren, X Games Oslo 2016. Arrangementet ble en stor suksess, og markerer seg samtidig som et godt eksempel på tiltak TV 2 gjør for å skaffe seg - og holde på yngre seere. Utfordringene med det nye mediebildet og hvordan mediehusene skal tilpasse seg de sosiale mediene, interesserte meg i så stor grad at jeg ønsket å bruke denne bacheloroppgaven til å utforske problemstillingene ytterligere.