Traumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjon: Hvordan kan komplekse traumer påvirke barns utvikling, og hva innebærer det å jobbe med traumebevisst omsorg i en barnevernsinstitusjon?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jeg har i denne oppgaven tatt for meg temaet traumebevisst omsorg i barnevernsinstitusjon. Traumebevisst omsorg er en tilnærming som tar utgangspunkt i tre «pilarer»: trygghet, relasjon og følelsesregulering. Barn som har traumer som følge av kompleks traumatisering, har behov for utviklingsstøtte på disse områdene før de kan ta fatt i andre utviklingsoppgaver på en god måte. I del 1 av oppgaven har jeg svart på problemstillingens første del: Hvordan komplekse traumer kan påvirke barns utvikling. I oppgavens del 2 har jeg sett på problemstillingens andre del: Hva det innebærer å jobbe med traumebevisst omsorg i en barnevernsinstitusjon.