Transportanalyser i planleggingen - til hinder for bærekraftig byutvikling?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-notat 2004:121

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-498-4

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Problemstillingen som belyses er om, og i tilfelle hvordan, bruken av transportanalyser i planleggingen er til hinder for en mer bærekraftig byutvikling. Vi har spesielt undersøkt om kvaliteter ved selve transportanalysene, og/eller måten disse brukes på i planprosessen, er til hinder for iverksetting av virkemidler for å redusere (veksten i) biltrafikken. I notatet er dette diskutert på grunnlag av litteraturstudier, teori- og casestudier.