Trange skap og åpne dører - Om transpersoner og transtematikk i dagens ungdomsromaner

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Å lese skjønnlitteratur kan ha mange positive ringvirkninger. Foruten å være underholdende, og by på estetiske opplevelser, kan litteratur også tilby et univers hvor man kan identifisere seg med karakterer, eller bli kjent med nye steder, lære om andre kulturer og mennesker. Som ungdom er man inne i en tid hvor identitet utforskes og formes, og nettopp identitet kan sies å være et av de viktigste og vanligste temaene innenfor ungdomslitteraturen. Som ung kan dessuten behovet for selvbekreftelse og gjenkjennelse være svært viktig, og et sted noen søker etter dette, er i skjønnlitteraturen. I denne oppgaven skal jeg se på tre ungdomsromaner, hvor identitet, selvforståelse og aksept er sentral tematikk. Jeg skriver i denne oppgaven om et nokså smalt emne; om kjønnsoverskridelser i ungdomslitteraturen, og helt spesifikt om ungdomsbøker hvor transpersoner er sentrale karakterer. Smalt, fordi dette sjelden opptrer i litteratur for unge, men likefullt et viktig tema, fordi det finnes mange som lever utenfor det som kalles heteronormen.