Tradisjonelle praksiser hos maasaier i Tanzania

Collection

  • LUI - Department of International Studies and Interpreting

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Maasaier er en etnisk gruppe som lever i både Tanzania og Kenya (28toomany, 2013, s. 37). De lever med sterke kulturelle tradisjoner, som står overfor stort press fra en stat som stadig er i utvikling (Pharam, s. 5). For at kulturen skal overleve er det nødvendig med modernisering, men for mye vil føre til at den dør ut. Maasaijentene står ovenfor dette dilemmaet: de skal bli utdannet, men også føre kulturen videre (Pharam, s. 5). I denne oppgaven ønsker vi å fokusere på noen andre av dilemmaene unge maasaijenter står ovenfor ved kulturen i dag. Vi har valgt å se på tre dilemmaer: kjønnslemlestelse, tidlig ekteskap og polygami. Høsten 2016 fikk vi beskjed om at vi skulle reise på feltarbeid til Tanzania og Arusharegionen. I oktober hadde vi minifeltarbeid i Norge med fokus på kvinners rettigheter. I den sammenheng snakket vi med Plan Norge der vi kom innom temaet barneekteskap. Vi ble veldig inspirert, og det var noe vi kunne tenke oss å skrive om. Vi lærte om maasaier i forelesningene vi hadde om Tanzania og ønsket å sammenligne praksisene rundt tidlig ekteskap blant ulike etniske grupper.