Toppidrettsutøveres evner til å lykkes videre i arbeidslivet. Hvilke erfaringer tar tidligere toppidrettsutøvere med seg i arbeidslivet ifølge dem selv?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven forsøker å belyse om idrettsutøvere har noen positive mentale egenskaper de kan ta med seg i en karriere innen næringslivet, og eventuelt beskrive hvilke egeneskaper dette er. Oppgaven vil beskrive ulike aspekter av karriere-overgangen, og identifisere hvilke faktorer som påvirket informantene til å lykkes videre i helt nye karrierefelt.Formålet er å kunne forutsi om tidligere toppidrettsutøvere kan være gode menneskelige ressurser for organisasjoner.