Tipsbruk i journalisters arbeid. En undersøkelse av tipsets betydning for journalistikken.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • På et morgenmøte i TV 2s nettredaksjon høsten 2016 hører jeg på at dagens nyhetssaker blir diskutert. Det er et vidt spenn av områder som tas opp, med alt fra dekning av løpende nyhetshendelser til en morsom video som er blitt oppdaget på Facebook. Tre av sakene som omtales skiller seg ut fra agendaens øvrige saker. Idéene for disse sakene har nemlig ikke oppstått blant journalistene rundt bordet; de er basert på tips fra andre. Redaksjonen høster fruktene av alle tipsoppfordringene på forsiden av TV2.no og journalistenes egne kildenettverk. Det er ikke bare TV 2 som tydelig fronter ønsket om å få inn tips. Hos så godt som alle nettaviser rundt om i Norge kan man raskt finne oppfordringer om å tipse redaksjonen. Det har blitt en standard å inkludere ordene “tips oss” på både forside og i artikler. Noen ganger leder tipsoppfordringen leseren til redaksjonens felles tipstelefon eller -mail, mens andre ganger blir en dirigert direkte til journalisten bak den aktuelle saken. Det kan fremstå som at det å motta tips er svært viktig for journalister i deres arbeid, men hvor stor er betydningen og hva har tipsene egentlig å si for journalistikken? Anser journalistene det som viktig for arbeidet sitt å få tips, og hvis ja: hvorfor er det viktig? Gjennom kvantitativ og kvalitativ analyse vil denne oppgaven prøve å besvare disse spørsmålene.