TIP : nytt utdanningstilbud krever nye tilnærminger

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2008

ISSN

  • 1504-1905

Description

  • I denne artikkelen vil jeg gå nærmere inn på skolehverdagen – på behovet for virkelig å ta i bruk det mulighetsrommet som læreplanverket i Kunnskapsløftet gir. Ikke som mulighet til å ”gjøre det vi alltid har gjort”, men til å gå nye veier og bruke flere og andre læringsarenaer når utstyret i skoleverkstedene eller lærerens fagkompetanse ikke lenger er oppdatert.