Tilpasset opplæring - Idealer vs. Realiteter

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tittelen på oppgaven er “Tilpasset opplæring – Idealer vs. Realiteter” dette kommer fra problemstillingen min som lyder “Hvordan samsvarer idealet om tilpasset opplæring med realiteten i norsk skole?” Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan idealet om tilpasset opplæring kommer frem gjennom sentrale styringsdokumenter for skolen, og hvordan disse idealene samsvarer med realiteten i norsk skole. Oppgavens utforming og metoder er to-delt. For å få frem erfaringer med tilpasset opplæring i realiteten har jeg foretatt et kvalitativt forskningsintervju av to lærere. For å utdype holdninger rundt idealet om tilpasset opplæring, har jeg foretatt en kritisk tekstanalyse med fokus på diskurser brukt om organisatorisk nivådifferensiering.