Tilpasset opplæring i musikk for elever med nedsatt hørsel

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-16

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Med denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan man kan tilrettelegge og tilpasse undervisningen i musikkfaget, og da spesielt for elever som har nedsatt hørsel. For å finne ut av dette har jeg gjennomført en spørreundersøkelse blant flere lærere som underviser i musikk i grunnskolen i dag. Lærerne har blitt spurt om erfaring med hørselshemmede elever, hva de har gjort for å tilpasse undervisningen, eventuelt hva de kunne gjort, og hva som kan være vanskelig i Læreplanverket for kunnskapsløftet fra 2006. Ut ifra resultatene fra undersøkelsen og utvalgt litteratur ønsker jeg til slutt å komme frem til noen metoder og aktiviteter man kan bruke for å tilrettelegge og tilpasse musikkundervisningen for hørselshemmede elever.