Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • Rapport;4-2020

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7063-507-8

Page Number

  • 30

Abstract

  • EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, mens i EU28 er det motsatt. Forbrukernes kunnskap om forbrukerrettigheter er svak i Norge, og i EU generelt. En hovedtrend er at tilliten til netthandel steg fram mot 2018, både i EU28 og i Norge. Tillit til egne nasjonale netthandel-plattformer er høyere enn til utenlandske. Fra 2016 til 2018 sank Consumer Conditions Indeks (CCI) i EU28. Mye tyder på at nedgangen siste toårsperiode skyldes overestimeringer i 2016 materialet.
  • In the latest Consumer Conditions Scoreboard (2019 edition), estimating consumer conditions in thirty countries (EU28 +Island and Norway), the Norwegian consumer conditions was ranked as number 2. As opposed to in the EU28, Norwegian consumers trust public authorities more than they trust retailers and service providers. Like in the EU28, consumers’ knowledge about their consumer rights in Norway is low. Like in the EU28, one major trend in Norway is increased trust in online shopping from 2012 to 2018. People have more confidence in domestic online shopping than in cross border online shopping, in the EU28 as well as in Norway. From 2016 to 2018, there was a decrease in the Consumer Condition Index (CCI) in the EU28. This paper argues, however, that this decrease is due to an overestimation of the 2016 CCI result.