Tilgang til offentlige tjenester som motiv for bostedsvalg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-notat 2013:109

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-8309-010-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I hvor stor grad betyr tilgang til offentlige tjenester noe som motiv for bostedsvalg? Bo- og flyttemotiv-undersøkelsen 2008 viser at 24 prosent har dette som del av et flytte/bomotiv, mens 37 prosent verdsetter tilgang til offentlige tjenester mer generelt. Motivet er litt sterkere i storbyregionene enn utenfor. Bofaste og de som flytter langt vektlegger det mest, de som flytter kort responderer svakere, mens tilbakeflyttere til oppvekstkommunen responder svakest. Utenfor storbyområdene er responsen sterkest på Sørlandet og Vestlandet, mens den er svakest på indre Østlandet.