Tildeling av ostekvoter

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven drøfter og svarer på hvorfor valg av tildelingsmetode for ostekvoter er viktig for Norge.