Tilbakeføring av straffedømte

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2011:20

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-892-4

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten er en kommentert bibliografi over litteratur om løslatelse fra fengsel og tilbakeføring til samfunnet. Bibliografien tar for seg litteratur som direkte omhandler forsøk eller arbeid med gode løslatelsesprosesser. Litteraturen er avgrenset til Norden og de siste ti årene. Tilknyttet prosjekt Kommentert bibliografi om nordiske løslatelsesopplegg 2000-2010