Terrorist og drapsmann, eller 19-åring og offer? En narrativ analyse av Lindesnes’ og Dagbladets dekning av drapssaken i Mandal våren 2015 og 2016

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen iOslo og Akershus

Description

  • Denne narrative analysen tar for seg lokalavisen Lindesnes og riksavisen Dagbladets dekning og fremstilling av saken der en 19-åring knivstakk og drepte 18 år gamle Joakim Ophaug Røksland i april 2015. Nærlesning av fire relevante oppslag viser at avisene forteller forskjellige fortellinger. Lindesnes utfører lokalavisas formål med å samle lokalsamfunnet, mens Dagbladet har en mer dramatisk tilnærming til saken. Teori om fendring, konsekvensdistanse, krimjournalistikk og forskjeller på lokal- og riksaviser spiller inn.