Terrordekning på våre premisser med de andre på avstand

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I mars 2016 skjedde det en rekke terrorangrep både i og utenfor Europa. Tre av byene som ble rammet var Brussel i Belgia, Ankara i Tyrkia og Grand-Bassam i Elfenbenskysten. Alle terrorangrepene ble dekket av norske medier, men hvordan de ble dekket varierte. Undersøkelsen viser hvordan mediehusene Aftenposten og VG dekket disse tre terrorangrepene, både i form av i hvor stor grad hendelsene ble dekket, samt i form av hvilke elementer som ble brukt eller utelatt i dekningen. For å redegjøre for disse elementene, ble det brukt teori som tar for seg på hvilken måte et «vi» og «dem» blir konstruert, der «dem» ignoreres i stor grad. For å belyse problemstillingen ble to ulike innholdsanalyser, samt to ulike tekstanalyser tatt i bruk. Analysene viser blant annet til fremstilling av ofre, samt identifikasjon for leseren sin del. Analysene viser også til hvor mange artikler som ble skrevet om hendelsene, hvor lenge artiklene holdt seg på topp på nett, samt hvor vidt den omkringliggende konteksten viste til samme hendelse eller helt andre nyhetssaker. Hovedfunnene viser på hvilken måte redaksjonene prioriterte dekningen av terrorangrepene. Funne viser også i hvor stor grad identifikasjon ble brukt for å appellere til leseren, samt faktorer som tyder på en dekning med lite eller mye nærhet, og lite eller mye usikkerhet rundt hendelsene.