Termisk ytelse for bygninger implementert med Phase Change Material

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-28

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne rapporten tar for seg hvordan et byggs termisk ytelse endres når PCM implementeres i fasaden. Høgskolens eget inneklimarom har blitt benyttet til eksperimentene, ved hjelp av et egenkonstruert veggsegment. Dette ble gjennomført med et nordisk klima i tankene, simulert ved utetilstander på 0 og -20 °C. Det ble avlest temperaturer sjiktvis i hele veggen og disse ble sammenlignet med et numerisk simuleringsprogram. Dette for å se om programmet samsvarte og dermed kunne brukes til videre teoretisk eksperimentering. De viktigste funnene var at implementerte vegger ble varmet opp saktere og hadde en lavere temperatur under oppvarming. Motsatt var tilfellet under avkjøling. Temperaturtopper var altså kuttet og endring utjevnet. Energi og økonomimessig tyder forsøk og beregninger på at PCM ikke egner seg i fasader utsatt for kaldt klima. Innvendige vegger eller tak kan likevel implementeres for å skape en buffer som hjelper med et stabilt termisk inneklima.