Teksters visuelle utforming og tilgjengelighet for barn og unge med dysleksi

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Bakgrunn: Dysleksi fører til vansker med lesing og rettskriving. Studier viser at fonologiske og visuelle faktorer har betydning for vansken og utviklingen av den. Dysleksi er den vanligste lærevansken i befolkningen, og det synes derfor av betydning å ha kjennskap til hvilken typografi og visuell utforming som kan gjøre tekster mer tilgjengelig for barn og unge med dysleksi. Studier viser at rettstilt, grotesk skrift i størrelse 12-14 eller større fremmer leseligheten. En bør unngå antikva skrift, kursiv, midtstilt tekst og lange uavbrutte avsnitt. Problemstilling: Hva kjennetegner tekstens visuelle utforming i faglitteratur for barn og ungdom utgitt i 2015, med fokus på leselighet for barn og unge med dysleksi? Metode: Jeg har gjennomført en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse hvor jeg har registrert frekvensen av typografiske trekk og visuelle faktorer ved hjelp av et kartleggingsskjema som jeg selv har laget. Jeg har vurdert fagbøker for barn og unge utgitt i 2015. Utvalget bestod av 78 bøker. Bøker som er tilgjengelig for utlån i et bibliotek, skrevet for barn i lesende alder, skrevet på norsk og som ikke er et leketøy, er inkludert i undersøkelsen. Resultat/konklusjon: Fagbøkene kjennetegnes ved at det i nærmere ¾ av utvalget brukes grotesk skrift. I 80 % av bøkene blir det tatt i bruk fet skrift og i 70 % er det brukt skriftstørrelse 12 eller større. Alle bøkene har venstrestilt eller sentrert tekst. Ingen bøker bruker dobbelt mellomrom etter punktum. Dette indikerer at flertallet av fagbøkene er visuelt tilgjengelig for barn og unge med dysleksi og at bøkene gir god leselighet. 33 bøker har svart tekst på hvit bakgrunn, 30 bøker har avsnitt lengre enn 15 linjer og 14 bøker inneholder både svart tekst på hvit bakgrunn og lange avsnitt. I rundt 40 % av bøkene er overskrifter og avsnitt skrevet med store bokstaver. Dette er faktorer som kan redusere leseligheten. I nærmere 2/3 av utvalget kan en blur-effect oppstå, mens det i 40 % av bøkene kan oppstå en washout-effect. I 27 % av utvalget kan både en washout-effect og en blur-effect oppstå.