Teknologi og design – I hvilken grad motiveres elevene?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad et teknologi og designprosjekt kan øke elevenes motivasjon. Jeg begrenset meg til elevenes motivasjon for naturfag, og elevenes motivasjon for temaet som prosjektet omhandlet. Samtidig fokuserer jeg på de elevene som ellers er umotiverte eller delvis motiverte for enten faget, temaet eller begge deler. Jeg gjennomførte to semistrukturerte spørreundersøkelser med en 7. klasse i Oslo som har hatt et teknologi og designprosjekt innen elektrisitet. Resultatene viser en økt motivasjon hos nesten alle elevene fra utvalget. Graden av økt motivasjon viser seg å være ulik avhengig av hvilke aspekter ved motivasjon man ser på som mest relevant. I oppgaven sammenligner jeg blant annet resultatene fra min egen undersøkelse med et lignende forskningsprosjekt gjennomført i Finnmark. Drøftingen viser også hvorfor teknologi og design som skolefag støtter opp under Stortingsmelding 22.