Tegneserier Kjønnsforskjeller og lesing

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg valgt å se på kjønnsforskjeller når det kommer til lesing av tegneserier gjennom kvantitativ metode blant elever i en videregående skole. Spørreundersøkelsen var frivillig og anonym og ble gjennomført av 188 deltakere. Oppgavens hovedfunn viser at tegneserier er mye lest, at humorserier er den mest leste genren og at bokmål er foretrukket språkform. Elevene leser tegneserier i flere medier hvor aviser er mediet som blir brukt i størst grad. Undersøkelsen viste blant annet at av de elevene som ikke ser på seg selv som tegneserielesere leser mange av de tegneserier likevel. Oppgavens funn skal også benyttes for å forme en formidlingsstrategi i skolebibliotek av tegneserier for elever.