Sykepleierens møte med den selvmordsnære

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Norge ble registrert 548 selvmord i 2014. Av disse var 401 menn og 147 kvinner. Ifølge folkehelseinstituttet er det også betydelige mørketall. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der, indre og ytre belastninger over tid ikke har latt seg endre eller løse. Hensikten med denne oppgaven er å se på hvordan sykepleier kan bidra til å forebygge selvmord på generelt basis. Dette gjennom gode kunnskaper for å kunne identifisere en selvmordstuet menneske, etablere gode rutiner og sikre at konstruktiv kommunikasjon finner sted. Sykepleier bør kunne bygge gode relasjoner og skape håp og mestring hos pasientene. Oppgaven er i hovedsak basert på litteraturstudie, og er en systematiske gjennomgang av relevant forskning og teori. Det kommer fram i studiene at det er behov for økt kunnskap og kompetanse hos sykepleiere i møte med det selvmordsnære mennesket.