Sykepleie til pasienter med kreft i munn og svelg : underernæring og livskvalitet

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn : Det viser seg at så mange som 75-80% av pasienter med kreft i munn og svelg blir underernærte. Med tanke på at underernæring kan føre til andre følgesykdommer og nedsatt livskvalitet trenger sykepleier kunnskaper om hvordan dette kan forebygges. Fremgangsmåte: Et litteraturstudium basert på relevant litteratur og seks forskningsartikler, der det brukes kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Diskusjon, funn og konklusjon: Oppgaven diskuterer hvilke tiltak sykepleier kan iverksette for å forebygge underernæring og hvordan underernæring påvirker livskvaliteten til pasientene. Diskusjonen tar for seg når det bør startes opp med enteral ernæring og hvilken ernæringsmetode som er best egnet. Pasientene trenger tidlig oppfølging vedrørende ernæringsbehandlingen, helst fra diagnosetidspunktet. Sykepleierens kunnskaper, erfaringer og informasjon blir en viktig faktor ved forebygging av underernæring og fremming av livskvalitet. Underernæring og nedsatt livskvalitet henger tett sammen. Ved å sette i gang forebyggende tiltak mot underernæring vil dette være en avgjørende faktor i arbeidet mot å fremme livskvaliteten til pasientene. Enteral ernæring er en vesentlig del av behandlingen, hvor det viser at det ikke er noen langsiktige ernæringsmessige forskjeller mellom nasogastrisk sonde eller PEG.