Sykepleie til pasienter med akutt hjertesvikt - "Hvordan kan sykepleiere bidra til økt trygghet hos pasienter med akutt hjertesvikt?"

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Ifølge Ørn og Brunvand (2011) har hjertesvikt en generell prevalens i befolkningen på 2-3 prosent, og etter fylte 70 år er prevalensen økt til 10-20 prosent. Ut ifra egne erfaringer fra en hjerteovervåkning har jeg sett mange pasienter fremstår som utrygge og redde, og at deres behov for trygghet ofte kan overses. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til økt trygghet hos pasienter med akutt hjertesvikt? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som består av syv forskningsartikler og et bredt utvalg av pensumlitteratur og annen selvvalgt litteratur. Resultater: Trygghet har vist seg å være viktig for pasienter med akutt hjertesvikt. Studien viser at tillit, sykepleiefaglig kompetanse, kontroll i situasjonen, informasjon og pårørende er viktige faktorer for trygghetsfølelsen til pasientene. Diskusjon: Sykepleiere som viser genuin interesse for pasientene og samtidig er faglig dyktig bidrar til økt trygghet. Pårørendes tilstedeværelse, samt sykepleiernes evne til å formidle informasjon på en tilpasset, klar og forståelig måte fører til økt trygghet hos pasientene.