Sykepleie til den septiske pasient : ” Hvilke kunnskaper bør sykepleier ha for tidlig identifisering og behandling av sepsis?”

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Bare i Norge forekommer det rundt 7000 nye sepsistilfeller hvert år, og sepsis er årsaken til 8-12 av 1000 sykehusopphold. Av disse pasientene utvikler 1 av 3 alvorlig sepsis eller septisk sjokk som har en dødelighet på over 50%. Dersom det igangsettes riktig behandling i løpet av den første timen, har det vist seg at 4 av 5 pasienter overlever. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke kunnskaper som kreves og hvordan sykepleier kan identifisere sepsis tidlig, og dermed redusere mortaliteten. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie basert på pensumlitteratur, samt fag og forskningsartikler som skal belyse og forsøke å finne svar på problemstillingen. Resultat: Forskning viser at tidlig identifisering av livstruende tilstander øker overlevelsesraten. Sykepleiere spiller en nøkkelrolle i identifisering av den septiske pasient, da det er sykepleieren som tilbringer mest tid med pasienten. Resultatet viser at økt fokus og kunnskap om sepsis blant sykepleiere er viktig for å forhindre unødige dødsfall. Diskusjon: Implementering av kartleggingsverktøy gir økt fokus på, og økt frekvens i måling av vitale tegn, som igjen har vist å avdekke potensielt livstruende tilstander. Det kan tenkes at det er behov for et kunnskapsløft blant sykepleiere, samt implementering av kartleggingsverktøy for å unngå at unødige liv går tapt. Konklusjon: Kunnskap om symptom og tidlig intervensjon er nøkkelen til å unngå unødige dødsfall som følge av sepsis