Sykepleie og ernæring ved brannskade - Hvordan påvirker dette sårtilheling og infeksjonsrisiko?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for oppgaven: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleier kan hjelpe pasienten med alvorlig brannskade å få tilfredsstilt behovet for ernæring, samt hvordan ernæringen påvirker infeksjonsrisikoen og sårtilhelingen. Tilnærming av kunnskap om brannskade, behandlingen og sykepleie til denne pasientgruppen ble gjort for å besvare problemstillingen. Samt hva som er sykepleierens funksjon og ansvar. Ernæringens vesentlige rolle i behandlingen av denne pasientgruppen er begrunnet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier hjelpe en pasient med alvorlig brannskade med å få tilfredsstilt behovet for ernæring – For å forebygge infeksjoner og fremme sårtilheling. Metode: Et litteraturstudie hvor funn fra forskning og faglitteratur utgjør materialet for oppgaven og besvarer problemstillingen. Resultater: Det er viktig å finne ut hva pasientens ernæringsbehov er. Ernæringens mengde og sammensetning har stor betydning. Hvordan ernæringen blir tilført har betydning for pasientens tilstand. Sykepleier må kontinuerlig observere ernæringsbehandlingens effekt. Den store infeksjonsrisikoen er det svært viktig å være klar over, samt hva man skal observere ved dette. Diskusjon: Det ble diskutert hvordan sykepleier kan hjelpe pasienten å tilfredsstille ernæringsbehovet, hva som er viktig å observere og utfordringer knyttet til ernæring.