Studenters valg av persontransport: En undersøkelse av hvilke faktorer som fremmer bruk av Über og om Über utgjør en trussel for taxinæringen.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har vi forsøkt å belyse hvilke faktorer som påvirker studenters valg av persontransport og hvilke utfordringer, muligheter og trusler taxinæringen står overfor i tiden som kommer. Vi ønsket å gå dypere inn på hvordan delingstjenester som Über ved hjelp av avansert teknologi skaper nye spilleregler i markedet, samt hvorvidt dette påvirker det mer tradisjonelle taximarkedet.