Studenters opplevde matematikklærerkompetanse

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-09

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan to studenter føler seg kompetente til å undervise i matematikk etter de har fullført den obligatoriske matematikkfagopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. For å få et innblikk i hva matematikklærere trenger å kunne, tok jeg utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og planer for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og andre teoretiske perspektiver på matematikklærerkompetanse. Studentene mente begge at de følte seg kompetente nok til å undervise matematikk på 1.-4.trinn, men at det var utfordrende å skulle undervise på de høyere trinnene, der de ikke forsto fagstoffet de skulle lære bort så godt selv. De mente de manglet kunnskap om elevenes forkunnskaper, vanlige utfordringer i innlæring av ulike temaer og om ulike undervisningsmetoder. Begge studentene nevnte at samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen deres og praksisskolene kunne forbedres for at de skulle ha følt seg mer kompetente til undervisning i matematikk. Student 2 mente at hun ville føle seg mer kompetent etter å ha jobbet noen år. Etter min vurdering hadde ikke studentene tilegnet seg all den kompetansen som mitt utvalg av teori beskrev som nødvendig for å undervise i matematikk.