Stress og engestelse i den preoperative fasen - hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter til å forebygge stress og engstelse i den preoperative fasen?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Sammendrag: Denne oppgaven tar for seg stress og engstelse i den preoperative fasen hos pasienter som skal ha åpen hjertekirurgi. Økte nivåer av stress og engstelse før operasjon påvirker viktige faktorer som sårtilheling og mobilisering i den postoperative fasen, og pasientene er mer utsatt for komplikasjoner. Det er lagt vekt på hvorfor det er viktig for sykepleiere å forebygge preoperativt stress og engstelse og hvilke konsekvenser dette har for pasienten. Oppgaven er et litteraturstudie som bygger på litteratur fra sykepleiepensumet til Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg inneholder oppgaven relevante forskningsartikler. Funn fra forskning viser at ventetid, dårlig kommunikasjon og uforutsigbar situasjon er viktige faktorer for stress og engstelse hos pasientene. I tillegg er kvinner og eldre mer utsatt for stress preoperativt. Det er vist at undervisning gjort av spesialsykepleiere noen dager før innleggelse har en signifikant reduksjon på stress, samtidig som pasientene hadde en mindre forekomst av sårinfeksjoner postoperativt. Det er derimot ikke funnet noen positive resultater på at forebygging av stress og engstelse har virkning på hvor lenge pasientene ligger på sykehus. Funnene i oppgaven støtter teorien om at det kan oppstå komplikasjoner ved å ikke redusere stress. Oppgaven viser at sykepleier kan forebygge preoperativt stress og engstelse gjennom ekte nærvær, å skape tillit, samtale, undervisning og informasjon. Det er av nytteverdi å vite at kvinner og eldre er i større grad utsatt for stress i den preoperative fasen.