Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • 2020;2

Publisher

  • NOVA, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7894-723-4

Page Number

  • 73

Abstract

  • Denne rapporten tar for seg to deloppdrag fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Det ene delprosjektet handler om hvordan plasseringen av asylsøkere i statlige mottak kan planlegges og utføres på en måte som kan bedre integreringen etter bosetting. Det andre handler om hvordan bosetting av flyktninger i kommunene kan gjøres mer treffsikker. I begge delprosjektene har vi rettet oppmerksomheten mot arbeidsprosesser og samarbeid i forvaltningen.