Stigmatisering av HIV - hvordan kan sykepleier tilpasse seg ulike pasientgrupper med den stigmatiserte diagnosen HIV?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å avdekke hvordan sykepleier kan tilpasse seg ulike pasientgrupper som er diagnostisert med sykdommen HIV. Oppgaven forklarer og baserer seg på ulike nøkkelord som HIV, stigmatisering og sykepleiers rolle. Det blir brukt en kvalitativ metode, hvor det blir gjort et inngående litteratursøk. I litteraturgjennomgangen blir de relevante temaene i Kari Martinsen (2003) sin omsorgsteori presentert. Eide og Eide (2007) sine teorier om kommunikasjon blir også utdypet og skal supplere omsorgsteorien. Videre blir tre ulike forskningsartikler, som omhandler tre ulike pasientgrupper med HIV, presentert og satt i kontekst. Drøftingsdelen knytter de tre teoridelene sammen. Der blir sykepleiers rolle i samhandling med de tre forskjellige HIV-positive pasientgruppene vurdert opp mot omsorgsteorien til Kari Martinsen (2003) og Eide og Eide (2007) sine teorier om kommunikasjon. Det fremgår tydelig at sykepleier må tilpasse seg de forskjellige pasientgruppene, samt tilpasse seg individuelt til den enkelte pasient. Alle mennesker er forskjellig, med forskjellige behov. I henhold til oppgaven skal sykepleier finne pasientens behov og ivareta disse.