Stemmen fra gatehjørnet. En oppgave om mennesker i prostitusjon og deres vei til kontroll, selvstyring og empowerment.