Steds- og næringsutvikling på Lovund

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2008:05

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-720-0

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten presenterer resultatene fra en studie av steds- og næringsutvikling på Lovund, og peker på sentrale forklaringer på hvorfor et såpass perifert sted som Lovund har maktet å få til en så stor vekst innen oppdrettsnæringen og samtidig klart å bygge et attraktivt lokalsamfunn som vokser. Rapporten konkluderer med tre forhold som vi mener er særlig viktige for å forstå utviklingen på Lovund: 1) Grí¼ndere, 2) Fruktbare relasjoner internt og eksternt og 3) Tette koplinger mellom sted og næring. Prosjektet er et ledd i NIBRs pågående satsing på stedsforskning. Tilknyttet prosjekt Steds- og næringsutvikling på Lovund - fra krise til suksess