Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • NIBR-notat 2011:113

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-897-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Rapporten har to deler. DelI er en kvantitativ sammenliknende analyse av status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010. Forholdene i institusjon, heimebaserte tjenester, omsorgsboliger og samlet årsverksinnsats sammenliknes med situasjonen på landsbasis og jevnføres med Bergen og Trondheim. Analysen viser at hovedleddene i omsorgstjenestenes hovedtrapp for eldre i Oslo har stått stille eller er svekket. Del II er en analyse av funksjonstap og behov for tjenester blant hjemmeboende eldre med omfattende bistandsbehov i Oslo i 2010 samt en analyse og vurdering av de kommunale tjenestene disse blir tilført.